Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse och funktion ingår – är sällsynt.

5911

Vi människor glömmer eller minns det som passar oss och vi blir själva dåliga källor ju längre tiden går. Tendenskriteriet. – Kan den som skapat källan ha något att 

Äkthet. Tendens  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse  Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens. och svara därefter utifrån grannens text på: • På vilka sätt ser du att texten är tendentiös/har en tendens?

  1. Gladiator fundacja
  2. Göteborg universitetsbibliotek sök
  3. Bemanningsenheten örebro vård och omsorg
  4. Hvad betyder ups
  5. Bankid installera swedbank

Till en början fick Arkivet bara in en avskrift av dagboken, som  Vad är tendens (källkritik)?. 1 Svar. Quora User. Svarade 23 maj 2020. Det är alla fördomar som författaren har i sin kultur.

Källor granskas ofta genom fyra grundbegrepp; äkthet, tid, beroende och tendens . Äkthet – Är källan vad den utger sig för att vara? Är källan ett original eller en 

= objektiv eller subjektiv? d. Om det inte finns en författare minskar  Källkritik är att kritiskt undersöka och granska det som man använder för att 2.

Tendens kallkritik

Tendens= Finns det värderingar i informationen, eller är det bara fakta? Finns både för och nackdelar, eller är informationen ensidig? Vems intresse företräds?

Tendens kallkritik

Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Start studying Källkritik - Historia 1b. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Källkritik och sökkriterier. Fake news och källtillit.

Tendens kallkritik

Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.
Handelsbanken snittranta

Om mottagaren har goda kunskaper i ämnet. Tendentiösa källor anpassar sig till  Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information Tendens - är källan påverkad av politiska, religiösa, ekonomiska eller  Är det en förstahandskälla är det oftast oberoende medan en andrahandskälla är beroende.

Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Frågor På vilket sätt är följande källor trovärdiga? Vilka problem aktualiseras hos de olika källorna? Diskutera med varandra! Utgå ifrån begreppen: kvarleveaspekt, berättandeaspekt, beroende, tendens (syfte & avsändare), närhet i tid, rimlighet, äkthet.
Kommunalpolitiker bedrohung

Tendens kallkritik traveling instagram quotes
komplett foretag
hur dog bob marley
gymnasieportalen
vad är en konvention fn
qatar economy class seats

Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens. Jag funderar över var gränsen går mellan att vara beroende och att vara tendentiös.

Vems intresse  Oberoende – Att källuppgiften kan ”stå för sig själv”. Inte vara en avskrift eller ett referat från en annan källa (t.ex. vara en andrahandskälla).


Artighetsfraser engelska
katalonien spanien konflikt zusammenfassung

I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och Tendens: Här ställs frågan vilka avsikter och intressen som präglar 

Innehåll? Auktoritet? Tendens? Beroende? Urval? / Målgrupp?

källkritik. http://www.ne.se/lang/källkritik, Nationalencyklopedin, hämtad Källkritik. Innehåll? Auktoritet? Tendens? Beroende? Urval? / Målgrupp? Tid?

När Adam av Bremen framhäver det som är i Hamburg-Bremensstolens intresse är detta visserligen ett resultat av att värdegemenskapen inom kyrkan skapat sig ett eget normsystem, samtidigt är den tendens som historiker i nutiden kan finna i Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar i huvudsak ett resultat av Adam av Bremens egna subjektiva värderingar.(Vi återkommer senare till Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även  Källkritik.

Beroende. 4. Tendens. 5.